Artykuł dotyczący możliwości wykorzystania osadów ściekowych

Artykuł dotyczący możliwości wykorzystania osadów ściekowych

W branżowym dwumiesięczniku Chemia Przemysłowa wydanie 5/2017 ukazał się artykuł pt. „Co z tym osadem?”, autorstwa Stanisława Ledakowicza, Pawła Stolarka (Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska, Politechnika Łódzka) oraz Artura Malinowskiego (Metal Expert Sp. z o.o. Sp. j.).

Publikacja nakreśla możliwości zagospodarowania problematycznego osadu ściekowego ze zwróceniem uwagi na termochemiczne przetwarzanie, w tym na technologię pirolizy, wykorzystywaną w instalacjach firmy Metal Expert.

Artykuł „Co z tym osadem?” 5/2017 Chemia Przmysłowa