Aktualności

Konferencja pn. Forum Transformacji Energetycznej odbyła się 19 czerwca 2019 r. w siedzibie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii i stanowiła pierwszą odsłonę cyklu wydarzeń realizowanych na przestrzeni trzech lat, począwszy od 2019 r.

Kierując się zrozumieniem czynników kształtujących procesy transformacyjne, uczestnicy konferencji w sposób systemowy odnieśli się do istniejących wyzwań technologicznych. Podjęcie realizacji Forum wynika z potrzeby pragmatycznego zdefiniowania wyzwań inwestycyjnych w obszarze infrastruktury wytwórczej, przesyłowej i magazynowania energii, w kontekście zachodzącego postępu technologicznego. Inicjatywa stanowi odpowiedź na potrzebę monitorowania i analizy zachodzących obecnie kluczowych procesów transformacyjnych sektora energetyki, stanowiących konsekwencję unijnych dyrektyw, krajowych dokumentów strategicznych oraz polityki klimatycznej Unii Europejskiej.

Druga debata poświęcona została dyskusji wokół problematyki dostępności technologicznej, jako czynnika determinującego ramy czasowe i finansowe transformacji. Jej uczestnicy podjęli dyskusję na temat możliwości osiągnięcia kompromisu w obszarze modernizacji infrastruktury energetycznej, przy jednoczesnym zwiększaniu konkurencyjności polskiego przemysłu. Prezes Dariusz Kamiński, reprezentujący spółkę Metal Expert, mówił o olbrzymim potencjale energetycznym zawartym w odpadach, m.in. paliwie alternatywnym RDF, biomasie, plastiku oraz o przyszłości energetyki opartej na niewielkich, lokalnych instalacjach waste-to-energy. Konferencję otworzyła Minister Przedsiębiorczości i Technologii Jadwiga Emilewicz.

Konferencja została objęta patronatem honorowym Ministerstwa Energii, Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju oraz Ministerstwa Środowiska.

Debata w ramach Forum Transformacji Energetycznej.
Od lewej:
Piotr Czopek – Dyrektor Departamentu Energii Odnawialnej i Rozproszonej, Ministerstwo Energii
prof. Jan Kiciński – Dyrektor Instytutu Maszyn Przepływowych PAN, Centrum Badawcze Polskiej Akademii Nauk
Dariusz Kamiński – Prezes Zarządu, Metal Expert
Agata Staniewska – Senior Market Developer, Oersted Polska
Janosch Kolassa – Przedstawiciel firmy MAX BÖGL Polska

transformacjaenergetyczna.pl

Firma Metal Expert wraz z Elbląskim Parkiem Technologicznym przygotowali ekspozycję edukacyjną pt. „Drugie życie odpadów” dotyczącą przetwarzania odpadów stałych w energię elektryczną i cieplną. Głównym elementem wystawy jest laboratoryjny reaktor pirolityczny, który w latach 2014-2015 służył do pilotażowych badań procesu pirolizy na różnego typu odpadach, m.in. paliwo alternatywne RDF, osad ściekowy, opony, tworzywa sztuczne, biomasa. Wyniki testów laboratoryjnych dały zespołowi Metal Expert wiedzę i doświadczenie aby opracować rozwiązanie w skali komercyjnej, oparte na wysoce efektywnej i innowacyjnej technologii EL PIRO zastosowanej w autotermicznym reaktorze gazowym. Na ekspozycji można również zobaczyć badane próbki materiałów oraz zapoznać się z opisami głównych tematów i pojęć związanych z pirolizą i procesem waste-to-energy.

Metal Expert oraz Elbląski Park Technologiczny zapraszają do  odwiedzenia wystawy zlokalizowanej na parterze budynku EPT.

25 października w Jachrance odbyła się XI Konferencja Woda i Ścieki w Przemyśle. W ramach wydarzenia firma Metal Expert poprowadziła prezentację wyników badań nad procesem suszenia i pirolizy osadów ściekowych komunalnych oraz osadów z przemysłu spożywczego, hodowlanego oraz meblarskiego. Badania są wynikiem współpracy firmy Metal Expert z Wydziałem Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej.

http://www.kierunekchemia.pl/konferencja,1726.html

 

dr inż. Artur Malinowski, Metal Expert

dr inż. Artur Malinowski, Metal Expert

dr inż. Artur Malinowski, Metal Expert

dr inż. Artur Malinowski, Metal Expert

Prezentacja wyników badań nad procesem suszenia i pirolizy osadów ściekowych

 

W branżowym dwumiesięczniku Chemia Przemysłowa wydanie 5/2017 ukazał się artykuł pt. „Co z tym osadem?”, autorstwa Stanisława Ledakowicza, Pawła Stolarka (Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska, Politechnika Łódzka) oraz Artura Malinowskiego (Metal Expert Sp. z o.o. Sp. j.).

Publikacja nakreśla możliwości zagospodarowania problematycznego osadu ściekowego ze zwróceniem uwagi na termochemiczne przetwarzanie, w tym na technologię pirolizy, wykorzystywaną w instalacjach firmy Metal Expert.

Artykuł „Co z tym osadem?” 5/2017 Chemia Przmysłowa

12 września 2016 roku odbyła się Konferencja poświęcona tematyce „waste-to-energy”. Konferencja miała miejsce w Elblągu, na terenie Elbląskiego Parku Technologicznego, a naszymi gośćmi byli m.in. posłowie na sejm RP, Wójtowie Gmin oraz przedstawiciele firm i koncernów branży energetycznej.

Wygłoszone prezentacje wprowadziły uczestników w zagadnienia związane z gospodarką odpadami oraz sposobami ich przetwarzania i utylizacji. Prezes firmy Metal Expert, Dariusz Kamiński, omówił technologię waloryzacji odpadów metodą pirolizy, której koncepcja i wykonanie były częścią projektu finansowanego ze wsparciem funduszy unijnych.

Poza Konferencją, goście mieli okazję zwiedzić dwie innowacyjne instalacje do pirolizy odpadów zaprojektowane i eksploatowane przez firmę Metal Expert. Pierwsza instalacja znajduje się w laboratorium Metal Expert na terenie Elbląskiego Parku Technologicznego, druga to wielkoskalowa instalacja mieszcząca się na terenie Zakładu Utylizacji Odpadów w Elblągu. Firma Metal Expert umożliwiła gościom również udział w prowadzonym procesie pirolizy, podczas którego mieli okazję śledzić przetwarzanie odpadów RDF do wykorzystywanego na cele energetyczne syngazu oraz karbonizatu. Wyjazd zakończył się zwiedzaniem Zakładu Utylizacji Odpadów po którym oprowadził gości Dyrektor Marian Wojtkowski.

Wyjazd był organizowany we współpracy z firmą Bioelektra Group S.A., pod patronatem Instytutu Jagiellońskiego. Naszym gościom oraz współorganizatorom serdecznie dziękujemy za udział w wydarzeniu.

Konferencja w Elbląskim Parku Technologicznym

Konferencja w Elbląskim Parku Technologicznym

Konferencja w Elbląskim Parku Technologicznym

Konferencja w Elbląskim Parku Technologicznym

Laboratorium Metal Expert

Laboratorium Metal Expert

Laboratorium Metal Expert

Laboratorium Metal Expert

 

 

 

 

 

 

Zakład Utylizacji Odpadów w Elblągu

Zakład Utylizacji Odpadów w Elblągu

Zakład Utylizacji Odpadów w Elblągu

Zakład Utylizacji Odpadów w Elblągu

Zakład Utylizacji Odpadów w Elblągu

Zakład Utylizacji Odpadów w Elblągu

8 października 2015 r. w Elblągu miała miejsce organizowana przez Elbląski Park Technologiczny konferencja pt. „Nowoczesne metody przygotowania paliwa RDF oraz jego zagospodarowania”.

Konferencja odbyła się pod patronatem honorowym Prezydenta Miasta Elbląga – Pana Witolda Wróblewskiego, Ministerstwa Środowiska oraz Konfederacji Lewiatan. W wydarzeniu udział wzięło ponad 90 osób. Wśród uczestników znaleźli się przedstawiciele samorządów, instytucji naukowych, stowarzyszeń oraz przedsiębiorstw związanych z krajową i międzynarodową branżą gospodarowania odpadami. Współorganizatorami wydarzenia były spółki: Metal Expert oraz elbląski Zakład Utylizacji Odpadów. Patronat medialny nad wydarzeniem zapewniał miesięcznik Przegląd Komunalny oraz serwis portalkomunalny.pl

Jako pierwsi głos zabrali gospodarze konferencji. Pan Prezydent Witold Wróblewski podkreślał, iż ochrona środowiska i racjonalna gospodarka odpadami stanowią jeden z kluczowych elementów rozwoju Elbląga. Dyrektor EPT Pan Paweł Lulewicz, rozwijając wątek podjęty przez swojego przedmówcę, zwracał uwagę na korzystne otoczenie inwestycyjne, o które dbają przedstawiciele lokalnego samorządu, a w które wpisuje się nowoczesna infrastruktura laboratoryjna i biurowa, dostępna dla przedsiębiorstw w Elbląskim Parku Technologicznym.

Trafne podsumowanie otoczenia legislacyjnego dla rynku gospodarki odpadami przeprowadziła Radca Prawny, Pani Kinga Załęcka- Kościukiewicz z kancelarii prawnej Krzyżagórska Podniesiński Łoboda z Gdańska. Pani Mecenas zwróciła uwagę na konieczność uczestnictwa przez inwestorów, choćby potencjalnie zainteresowanych inwestycjami w nowe technologie, w pracach zmierzających do przygotowania aktualizacji Regionalnych Planów Gospodarki Odpadami oraz konstruowaniu nowych załączników do tych dokumentów w postaci planów inwestycyjnych.

Jako kolejny prelegent wystąpił dyrektor elbląskiego Zakładu Utylizacji Odpadów, Pan Marian Wojtkowski. Elbląskie ZUO, dzięki bogatemu doświadczeniu oraz zastosowaniu najnowszych technologii, obejmujących swym zakresem przygotowanie alternatywnego paliwa RDF, plasuje się w ścisłej czołówce rankingów tego rodzaju zakładów w Polsce i z pewnością utrzyma tę pozycję również w nadchodzących latach.

Następnie głos zabrał Prezes Metal Expert, Pan Dariusz Kamiński, który zaprezentował osiągnięcia Spółki w zakresie opracowanej i zrealizowanej instalacji do termicznego przetwarzania paliwa RDF metodą wysokotemperaturowej pirolizy, połączonej z produkcją energii elektrycznej i cieplnej. Prezentowane rozwiązanie stanowi odpowiedź na potrzeby zakładów prowadzących mechaniczno biologiczne przetwarzanie odpadów, w aktualnych realiach rynkowych.

Kolejną prezentację wygłosił Prezes Biogreen i ETIA – Pan dr Olivier Lepez. Przedstawił on szerzej potencjalne możliwości wykorzystania opatentowanej przez francuskie przedsiębiorstwo technologii, na które składają się instalacje do pirolizy zużytych opon samochodowych, obróbki osadów ściekowych czy biomasy. W trakcie wystąpienia została zaprezentowana również marka Biogreen Polska, będąca wspólnym przedsięwzięciem Metal Expert oraz ETIA, dedykowana do dystrybucji prezentowanych technologii na polskim rynku.

Podczas konferencji odbyły się wizyty studyjne na instalacjach wybudowanych przez Spółkę Metal Expert. Pierwsza z nich miała na celu demonstrację pracującej instalacji do pirolizy RDF z odzyskiem energii, zlokalizowanej na terenie Zakładu Utylizacji Odpadów w Elblągu, która wykonana została w ramach projektu badawczo – rozwojowego pt. „Opracowanie innowacyjnej instalacji utylizacji odpadów z odzyskiem energii opartej o technologię niskoemisyjnego przetwarzania” dofinansowanego w ramach Działania 1.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

Podczas wydarzenia uczestnicy mieli okazję zapoznać się z kontenerową instalacją do pirolizy osadów ściekowych, której budowa została dofinansowana ze środków UE, w ramach projektu pn. „Opracowanie innowacyjnej technologii do pirolizy osadów z oczyszczalni ścieków”.

Ponadto, goście konferencji zwiedzali laboratorium badawcze Spółki Metal Expert, zlokalizowane na terenie Elbląskiego Parku Technologicznego, służące do prezentacji działania technologii oraz przeprowadzania testów pirolitycznych, połączonych z analizą produktów procesu.

Jako ostatni prelegent wystąpił Pan Wojciech Grzeszak, z Fundacji Euro-Most, który przybliżył uczestnikom potencjalne źródła finansowania nowych technologii z zakresu gospodarki odpadami.

Prezydenta Miasta Elbląga - Pan Witold WróblewskiDyrektor EPT Pan Paweł LulewiczRadca Prawny, Pani Kinga Załęcka- Kościukiewicz z kancelarii prawnej Krzyżagórska Podniesiński Łoboda z GdańskaDyrektor Elbląskiego Zakładu utylizacji Odpadów, Pan Marian Wojtkowski    goście konferencji 2Prezes Metal Expert, Pan Dariusz Kamiński Prezesi (od lewej) Dariusz Kamiński oraz Olivier LepezPrezes Biogreen i ETIA – Pan dr Olivier Lepezwizuta studyjna ZUO, instalacja do pirolizy RDF wizuta studyjna ZUO, instalacja do pirolizy RDF   goście konferencji

Prezentacje prelegentów dostępne są do pobrania za pomocą poniższych odnośników:

0 Paweł Lulewicz EPT

1 Kinga Załęcka – Kościukiewicz Problematyka prawna zagospodarowania RDF

2 ZUO Elbląg – nowoczesna instalacja przetwarzania odpadów

3 Dariusz Kamiński Technologia zamkniecia cyklu z˙ycia odpadu kalorycznego piroliza RDF

4 Olivier Lepez ETIA Biogreen

5 Wojciech Grzeszak Gospodarka odpadami

Video-relację z konferencji można obejrzeć tutaj:

Szanowni Państwo,

8 października 2015 (wtorek), Elbląg
Elbląski Park Technologiczny, ul. Stanisława Sulimy 1, sala 221 (I piętro)
odbędzie się konferencja na temat: nowoczesne metody przygotowania paliwa RDF oraz jego zagospodarowania

Więcej informacji znajdziecie Państwo w pliku poniżej:

nowoczesne metody przygotowania paliwa RDF oraz jego zagospodarowania