Ekspozycja edukacyjna pt. „Drugie życie odpadów” przygotowana przez Metal Expert i Elbląski Park Technologiczny

Ekspozycja edukacyjna pt. „Drugie życie odpadów” przygotowana przez Metal Expert i Elbląski Park Technologiczny

Firma Metal Expert wraz z Elbląskim Parkiem Technologicznym przygotowali ekspozycję edukacyjną pt. „Drugie życie odpadów” dotyczącą przetwarzania odpadów stałych w energię elektryczną i cieplną. Głównym elementem wystawy jest laboratoryjny reaktor pirolityczny, który w latach 2014-2015 służył do pilotażowych badań procesu pirolizy na różnego typu odpadach, m.in. paliwo alternatywne RDF, osad ściekowy, opony, tworzywa sztuczne, biomasa. Wyniki testów laboratoryjnych dały zespołowi Metal Expert wiedzę i doświadczenie aby opracować rozwiązanie w skali komercyjnej, oparte na wysoce efektywnej i innowacyjnej technologii EL PIRO zastosowanej w autotermicznym reaktorze gazowym. Na ekspozycji można również zobaczyć badane próbki materiałów oraz zapoznać się z opisami głównych tematów i pojęć związanych z pirolizą i procesem waste-to-energy.

Metal Expert oraz Elbląski Park Technologiczny zapraszają do  odwiedzenia wystawy zlokalizowanej na parterze budynku EPT.