JAKOŚĆ

Naszą jakość mierzymy zadowoleniem klienta.

Będąc dynamicznie rozwijającym się przedsiębiorstwem, Metal Expert stale poszukuje i wprowadza najlepsze rozwiązania technologiczne, aby sprawnie dostosowywać się do wymagań klienta.

Mając świadomość, że stosowanie procedur jakościowych pogłębia zaufanie klientów do firmy, przedsiębiorstwo przeszło proces certyfikacji jako poddostawca. Dla skutecznego monitorowania wszystkich procesów, w 2007 roku firma Metal Expert wdrożyła System Zarządzania Jakością ISO 9001.

Chcąc rozsądnie i w sposób trwały budować wartość naszej firmy, przygotowaliśmy i wdrożyliśmy Strategię Zrównoważonego Rozwoju „Create and Care”, która wyznacza kierunki działania dla Metal Expert jako przedsiębiorstwa pragnącego aktywnie wpierać interesy społeczne, ekonomiczne i ekologiczne regionu. Skuteczne stosowanie Strategii przynosi rezultaty w budowaniu trwałych i pozytywnych relacji z otoczeniem, czego potwierdzeniem są wyniki realizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju.

Jako podwykonawca dużych korporacji z branży energetycznej i maszynowej – ALSTOM Power, Siemens Turbochargers Sp. z o.o. oraz MAAG Gear, jesteśmy ich preferowanym poddostawcą w zakresie naszych podstawowych produktów.

CERTYFIKAT_2012-page-001Certyfikat ISO-załącznik4795_001-page-0074795_001-page-001