Konferencja Forum Transformacji Energetycznej, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, 19 czerwca 2019

Konferencja Forum Transformacji Energetycznej, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, 19 czerwca 2019

Konferencja pn. Forum Transformacji Energetycznej odbyła się 19 czerwca 2019 r. w siedzibie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii i stanowiła pierwszą odsłonę cyklu wydarzeń realizowanych na przestrzeni trzech lat, począwszy od 2019 r.

Kierując się zrozumieniem czynników kształtujących procesy transformacyjne, uczestnicy konferencji w sposób systemowy odnieśli się do istniejących wyzwań technologicznych. Podjęcie realizacji Forum wynika z potrzeby pragmatycznego zdefiniowania wyzwań inwestycyjnych w obszarze infrastruktury wytwórczej, przesyłowej i magazynowania energii, w kontekście zachodzącego postępu technologicznego. Inicjatywa stanowi odpowiedź na potrzebę monitorowania i analizy zachodzących obecnie kluczowych procesów transformacyjnych sektora energetyki, stanowiących konsekwencję unijnych dyrektyw, krajowych dokumentów strategicznych oraz polityki klimatycznej Unii Europejskiej.

Druga debata poświęcona została dyskusji wokół problematyki dostępności technologicznej, jako czynnika determinującego ramy czasowe i finansowe transformacji. Jej uczestnicy podjęli dyskusję na temat możliwości osiągnięcia kompromisu w obszarze modernizacji infrastruktury energetycznej, przy jednoczesnym zwiększaniu konkurencyjności polskiego przemysłu. Prezes Dariusz Kamiński, reprezentujący spółkę Metal Expert, mówił o olbrzymim potencjale energetycznym zawartym w odpadach, m.in. paliwie alternatywnym RDF, biomasie, plastiku oraz o przyszłości energetyki opartej na niewielkich, lokalnych instalacjach waste-to-energy. Konferencję otworzyła Minister Przedsiębiorczości i Technologii Jadwiga Emilewicz.

Konferencja została objęta patronatem honorowym Ministerstwa Energii, Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju oraz Ministerstwa Środowiska.

Debata w ramach Forum Transformacji Energetycznej.
Od lewej:
Piotr Czopek – Dyrektor Departamentu Energii Odnawialnej i Rozproszonej, Ministerstwo Energii
prof. Jan Kiciński – Dyrektor Instytutu Maszyn Przepływowych PAN, Centrum Badawcze Polskiej Akademii Nauk
Dariusz Kamiński – Prezes Zarządu, Metal Expert
Agata Staniewska – Senior Market Developer, Oersted Polska
Janosch Kolassa – Przedstawiciel firmy MAX BÖGL Polska

transformacjaenergetyczna.pl