Konferencja “Nowoczesne metody przygotowania paliwa RDF oraz jego zagospodarowania” – podsumowanie

Konferencja “Nowoczesne metody przygotowania paliwa RDF oraz jego zagospodarowania” – podsumowanie

8 października 2015 r. w Elblągu miała miejsce organizowana przez Elbląski Park Technologiczny konferencja pt. „Nowoczesne metody przygotowania paliwa RDF oraz jego zagospodarowania”.

Konferencja odbyła się pod patronatem honorowym Prezydenta Miasta Elbląga – Pana Witolda Wróblewskiego, Ministerstwa Środowiska oraz Konfederacji Lewiatan. W wydarzeniu udział wzięło ponad 90 osób. Wśród uczestników znaleźli się przedstawiciele samorządów, instytucji naukowych, stowarzyszeń oraz przedsiębiorstw związanych z krajową i międzynarodową branżą gospodarowania odpadami. Współorganizatorami wydarzenia były spółki: Metal Expert oraz elbląski Zakład Utylizacji Odpadów. Patronat medialny nad wydarzeniem zapewniał miesięcznik Przegląd Komunalny oraz serwis portalkomunalny.pl

Jako pierwsi głos zabrali gospodarze konferencji. Pan Prezydent Witold Wróblewski podkreślał, iż ochrona środowiska i racjonalna gospodarka odpadami stanowią jeden z kluczowych elementów rozwoju Elbląga. Dyrektor EPT Pan Paweł Lulewicz, rozwijając wątek podjęty przez swojego przedmówcę, zwracał uwagę na korzystne otoczenie inwestycyjne, o które dbają przedstawiciele lokalnego samorządu, a w które wpisuje się nowoczesna infrastruktura laboratoryjna i biurowa, dostępna dla przedsiębiorstw w Elbląskim Parku Technologicznym.

Trafne podsumowanie otoczenia legislacyjnego dla rynku gospodarki odpadami przeprowadziła Radca Prawny, Pani Kinga Załęcka- Kościukiewicz z kancelarii prawnej Krzyżagórska Podniesiński Łoboda z Gdańska. Pani Mecenas zwróciła uwagę na konieczność uczestnictwa przez inwestorów, choćby potencjalnie zainteresowanych inwestycjami w nowe technologie, w pracach zmierzających do przygotowania aktualizacji Regionalnych Planów Gospodarki Odpadami oraz konstruowaniu nowych załączników do tych dokumentów w postaci planów inwestycyjnych.

Jako kolejny prelegent wystąpił dyrektor elbląskiego Zakładu Utylizacji Odpadów, Pan Marian Wojtkowski. Elbląskie ZUO, dzięki bogatemu doświadczeniu oraz zastosowaniu najnowszych technologii, obejmujących swym zakresem przygotowanie alternatywnego paliwa RDF, plasuje się w ścisłej czołówce rankingów tego rodzaju zakładów w Polsce i z pewnością utrzyma tę pozycję również w nadchodzących latach.

Następnie głos zabrał Prezes Metal Expert, Pan Dariusz Kamiński, który zaprezentował osiągnięcia Spółki w zakresie opracowanej i zrealizowanej instalacji do termicznego przetwarzania paliwa RDF metodą wysokotemperaturowej pirolizy, połączonej z produkcją energii elektrycznej i cieplnej. Prezentowane rozwiązanie stanowi odpowiedź na potrzeby zakładów prowadzących mechaniczno biologiczne przetwarzanie odpadów, w aktualnych realiach rynkowych.

Kolejną prezentację wygłosił Prezes Biogreen i ETIA – Pan dr Olivier Lepez. Przedstawił on szerzej potencjalne możliwości wykorzystania opatentowanej przez francuskie przedsiębiorstwo technologii, na które składają się instalacje do pirolizy zużytych opon samochodowych, obróbki osadów ściekowych czy biomasy. W trakcie wystąpienia została zaprezentowana również marka Biogreen Polska, będąca wspólnym przedsięwzięciem Metal Expert oraz ETIA, dedykowana do dystrybucji prezentowanych technologii na polskim rynku.

Podczas konferencji odbyły się wizyty studyjne na instalacjach wybudowanych przez Spółkę Metal Expert. Pierwsza z nich miała na celu demonstrację pracującej instalacji do pirolizy RDF z odzyskiem energii, zlokalizowanej na terenie Zakładu Utylizacji Odpadów w Elblągu, która wykonana została w ramach projektu badawczo – rozwojowego pt. „Opracowanie innowacyjnej instalacji utylizacji odpadów z odzyskiem energii opartej o technologię niskoemisyjnego przetwarzania” dofinansowanego w ramach Działania 1.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

Podczas wydarzenia uczestnicy mieli okazję zapoznać się z kontenerową instalacją do pirolizy osadów ściekowych, której budowa została dofinansowana ze środków UE, w ramach projektu pn. „Opracowanie innowacyjnej technologii do pirolizy osadów z oczyszczalni ścieków”.

Ponadto, goście konferencji zwiedzali laboratorium badawcze Spółki Metal Expert, zlokalizowane na terenie Elbląskiego Parku Technologicznego, służące do prezentacji działania technologii oraz przeprowadzania testów pirolitycznych, połączonych z analizą produktów procesu.

Jako ostatni prelegent wystąpił Pan Wojciech Grzeszak, z Fundacji Euro-Most, który przybliżył uczestnikom potencjalne źródła finansowania nowych technologii z zakresu gospodarki odpadami.

Prezydenta Miasta Elbląga - Pan Witold WróblewskiDyrektor EPT Pan Paweł LulewiczRadca Prawny, Pani Kinga Załęcka- Kościukiewicz z kancelarii prawnej Krzyżagórska Podniesiński Łoboda z GdańskaDyrektor Elbląskiego Zakładu utylizacji Odpadów, Pan Marian Wojtkowski    goście konferencji 2Prezes Metal Expert, Pan Dariusz Kamiński Prezesi (od lewej) Dariusz Kamiński oraz Olivier LepezPrezes Biogreen i ETIA – Pan dr Olivier Lepezwizuta studyjna ZUO, instalacja do pirolizy RDF wizuta studyjna ZUO, instalacja do pirolizy RDF   goście konferencji

Prezentacje prelegentów dostępne są do pobrania za pomocą poniższych odnośników:

0 Paweł Lulewicz EPT

1 Kinga Załęcka – Kościukiewicz Problematyka prawna zagospodarowania RDF

2 ZUO Elbląg – nowoczesna instalacja przetwarzania odpadów

3 Dariusz Kamiński Technologia zamkniecia cyklu z˙ycia odpadu kalorycznego piroliza RDF

4 Olivier Lepez ETIA Biogreen

5 Wojciech Grzeszak Gospodarka odpadami

Video-relację z konferencji można obejrzeć tutaj: