Piroliza odpadów komunalnych

Piroliza odpadów komunalnych

INNOWACYJNA METODA WALORYZACJI ODPADÓW
piroliza w technologii EL PIRO
Realizacja projektu:
W dniu 22 listopada 2012 r. firma Metal Expert zawarła umowę o dofinansowanie projektu realizowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 1.4 “Wsparcie projektów celowych”, pn. „Opracowanie innowacyjnej instalacji utylizacji odpadów z odzyskiem energii opartej o technologię niskoemisyjnego przetwarzania”. Całkowita wartość projektu to około 16,3 mln PLN, uzyskane fundusze unijne wynosiły około 8 mln PLN. Okres realizacji projektu 1 stycznia 2013 r. – 30 września 2015 r. Obecnie projekt znajduje się w okresie trzyletniej trwałości projektu.
Status:
Projekt w trakcie realizacji. Obecnie Metal Expert prowadzi badania i testy instalacji mające na celu usprawnienie działania instalacji oraz pozwalające na jej komercjalizację.
Opis technologii:

  1. Przygotowane odpady poddawane są procesowi pirolizy, który zachodzi w warunkach beztlenowych. Temperatura uzyskiwana w reaktorze pirolitycznym to około 800 -1000°C.
  2. Produkowany w procesie wysokokaloryczny syngaz zostaje odpylony i pozbawiony związków agresywnych (Cl, S, F).
  3. Część syngazu wykorzystywana jest do zasilania palników pirolizera, dzięki czemu proces pirolizy jest autotermiczny.
  4. Oczyszczony syngaz jest wykorzystywany jako paliwo gazowe alternatywne do zasilenia silnika wewnętrznego spalania.
  5. Silnik stanowi jednostkę kogeneracyjna do wytwarzania energii elektrycznej i energii cieplnej.

(pobierz ulotkę: INNOWACYJNA METODA WALORYZACJI ODPADÓW piroliza w technologii EL PIRO)

Więcej informacji:

Kierownik Projektu – Dorota Otulak
Tel. +48 519 590 838
e-mail: dorota.otulak@metalexpert.pl

Wnętrze instalacji demonstracyjnej do pirolizy RDF na terenie Zakładu Utylizacji Odpadów w Elblągu

Wnętrze instalacji demonstracyjnej do pirolizy RDF na terenie Zakładu Utylizacji Odpadów w Elblągu

Instalacja zlokalizowana przy Zakładzie Utylizacji Odpadów - widok z zewnątrz

Instalacja zlokalizowana przy Zakładzie Utylizacji Odpadów – widok z zewnątrz