Wdrożenie do produkcji innowacyjnej instalacji waloryzacji odpadów z odzyskiem energii

Wdrożenie do produkcji innowacyjnej instalacji waloryzacji odpadów z odzyskiem energii

Metal Expert Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Jawna zrealizowała projekt w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, dotyczący wdrożenia własnej nowej technologii, która jest wynikiem prac B+R i uruchomienia w ramach niniejszego projektu produkcji innowacyjnej instalacji waloryzacji odpadów (komunalnych i przemysłowych) z odzyskiem energii. Instalacja oferowana jest gminom, podmiotom działającym w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności: RIPOK-om, jak również przedsiębiorstwom przemysłowym, które generują duże ilości odpadów przemysłowych (wysokokalorycznych lub szkodliwych dla środowiska) i stoją przed problemem ich zagospodarowania, a pozbawione są dostępu do bezpiecznych metod ich utylizacji.

Rezultatem projektu jest uruchomienie produkcji innowacyjnej instalacji waloryzacji odpadów (komunalnych i przemysłowych) z odzyskiem energii o środowiskowej wartości dodanej, czyli ograniczającej obciążenie środowiska i pozytywnie oddziałującej na nie, poprzez: zapobieganie, łagodzenie zanieczyszczeń uwolnionych do środowiska i korzystanie z zasobów naturalnych w bardziej efektywny i zrównoważony sposób.

Inwestycja realizowana była od października 2016 roku do grudnia 2018 roku.

Wartość projektu: 11 787 999,04 PLN.
Dofinansowanie projektu z UE: 5 683 697,80 PLN.