Skip to content
Menu

ZARZĄD:

Prezes Zarządu: Paweł Makowski
Wiceprezes Zarządu / Dyrektor Finansowy: Jarosław Kaźmierczyk
Wiceprezes Zarządu / Dyrektor Operacyjny: Daniel Deorocki

SIEDZIBA FIRMY:

Metal Expert Sp. z o.o.
00-195 Warszawa,
ul. Słomińskiego 5/231

Sąd Rejonowy dla Miasta St. Warszawy
XII Wydział Gospodarczy
KRS 0000501083
NIP 578-288-38-25
BDO: 000019298

Kapitał Zakładowy: 250 000 PLN

ADRES DO KORESPONDENCJI ELBLĄG:

Metal Expert Sp. z o.o
Zakład Główny w Elblągu
82-300 Elbląg, ul. Kwiatkowskiego 14
e-mail: biuro@metalexpert.pl
tel. +48 55 237 88 56

DRUGI ZAKŁAD W ELBLĄGU:

Metal Expert Sp. z o.o.
82-300 Elbląg, ul. Stoczniowa 2
tel. +48 55 239 14 01

 

OFERTOWANIE:

Michał Zipser – dyr. handlowy
tel. +48 880 575 251
e-mail: michal.zipser@metalexpert.pl

ZAKUPY:

Piotr Mariański – Kierownik ds. zakupów
tel. +48 694 416 095
e-mail: piotr.marianski@metalexpert.pl

SPEDYCJA I ODPRAWA CELNA:

Krzysztof Kowalczyktel. +48 55 239 14 87
kom. +48 539 969 225e-mail: krzysztof.kowalczyk@metalexpert.pl

PARTNER DS. HR I ASPEKTÓW PRAWNYCH:

Ilona Ropelewska – Reszka
tel. +48 55 237 88 46
e-mail: ilona.ropelewska@metalexpert.pl

REKRUTACJA:

e-mail: rekrutacja@metalexpert.pl

Prosimy o umieszczanie w CV klauzuli zgody na przetwarzanie przez Nas danych:

“Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji.”

VORSTAND:

Geschäftsführer : Paweł Makowski
Stellvertretender  Geschäftsführer / Finanzleiter: Jarosław Kaźmierczyk
Stellvertretender  Geschäftsführer / Betriebsleiter: Daniel Deorocki

FIRMENSITZ:

Metal Expert Sp. z o.o.
00-195 Warszawa,
ul. Słomińskiego 5/231

Sąd Rejonowy dla Miasta St. Warszawy
XII Wydział Gospodarczy
KRS 0001024978
NIP 578-288-38-25
BDO: 000019298

Kapitał Zakładowy: 250 000 PLN

POSTANSCHRIFT ELBLĄG:

Metal Expert Sp. z o.o
Zakład Główny w Elblągu
82-300 Elbląg, ul. Kwiatkowskiego 14
e-mail: biuro@metalexpert.pl
tel. +48 55 237 88 56

ZWEITES WERK IN ELBLĄG:

Metal Expert Sp. z o.o.
82-300 Elbląg, ul. Stoczniowa 2
tel. +48 55 239 14 01

ANGEBOTE:

Michał Zipser – Handelsdirektor
tel. +48 880 575 251
e-mail: michal.zipser@metalexpert.pl

Einkauf:

Piotr Mariański – Einkaufsleiter
tel. +48 694 416 095
e-mail: piotr.marianski@metalexpert.pl

SPEDITION UND ZOLLABFERTIGUNG:

Krzysztof Kowalczyk
tel. +48 55 239 14 87
kom. +48 539 969 225
e-mail: krzysztof.kowalczyk@metalexpert.pl

PARTNER FÜR HR UND RECHTLICHE ASPEKTE:

Ilona Ropelewska – Reszka
tel. +48 55 237 88 46
e-mail: ilona.ropelewska@metalexpert.pl

PERSONALBESCHAFFUNG:

e-mail: rekrutacja@metalexpert.pl

Bitte fügen Sie in Ihren Lebenslauf eine Klausel ein, in der Sie unserer Datenverarbeitung zustimmen: „Gemäß Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a der Allgemeinen Verordnung zum Schutz personenbezogener Daten vom 27. April 2016 (ABl. EU L 119 vom 4. Mai 2016) stimme ich der Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten für die Zwecke aktueller und zukünftiger Personalbeschaffung zu.

VORSTAND:

Geschäftsführer : Paweł Makowski
Stellvertretender  Geschäftsführer / Finanzleiter: Jarosław Kaźmierczyk
Stellvertretender  Geschäftsführer / Betriebsleiter: Daniel Deorocki

FIRMENSITZ

Metal Expert Sp. z o.o.
00-195 Warszawa,
ul. Słomińskiego 5/231

Büro in Elbląg – Kwiatkowskiego

Metal Expert Sp. z o.o.
Zakład Główny w Elblągu
82-300 Elbląg, ul. Kwiatkowskiego 14

Büro in Elbląg – Stoczniowa

Metal Expert Sp. z o.o.
Zakład w Elblągu
82-300 Elbląg, ul. Stoczniowa 2
tel. +48 55 239 1401
e-mail: biuro@metalexpert.pl

Metal Expert