Skip to content

ZARZĄD:

Prezes Zarządu: Paweł Makowski
Wiceprezes Zarządu / Dyrektor Finansowy: Jarosław Kaźmierczyk
Wiceprezes Zarządu / Dyrektor Operacyjny: Daniel Deorocki

SIEDZIBA FIRMY:

Metal Expert Sp. z o.o.
00-195 Warszawa,
ul. Słomińskiego 5/231

Sąd Rejonowy dla Miasta St. Warszawy
XII Wydział Gospodarczy
KRS 0000501083
NIP 578-288-38-25
BDO: 000019298

Kapitał Zakładowy: 250 000 PLN

ADRES DO KORESPONDENCJI ELBLĄG:

Metal Expert Sp. z o.o
Zakład Główny w Elblągu
82-300 Elbląg, ul. Kwiatkowskiego 14
e-mail: biuro@metalexpert.pl
tel. +48 55 237 88 56

DRUGI ZAKŁAD W ELBLĄGU:

Metal Expert Sp. z o.o.
82-300 Elbląg, ul. Stoczniowa 2
tel. +48 55 239 14 01

 

OFERTOWANIE:

Michał Zipser – dyr. handlowy
tel. +48 880 575 251
e-mail: michal.zipser@metalexpert.pl

ZAKUPY:

Piotr Mariański – Kierownik ds. zakupów
tel. +48 694 416 095
e-mail: piotr.marianski@metalexpert.pl

SPEDYCJA I ODPRAWA CELNA:

Krzysztof Kowalczyktel. +48 55 239 14 87
kom. +48 539 969 225e-mail: krzysztof.kowalczyk@metalexpert.pl

PARTNER DS. HR I ASPEKTÓW PRAWNYCH:

Ilona Ropelewska – Reszka
tel. +48 55 237 88 46
e-mail: ilona.ropelewska@metalexpert.pl

REKRUTACJA:

e-mail: rekrutacja@metalexpert.pl

Prosimy o umieszczanie w CV klauzuli zgody na przetwarzanie przez Nas danych:

“Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji.”

ZARZĄD:

Prezes Zarządu: Paweł Makowski
Wiceprezes Zarządu / Dyrektor Finansowy: Jarosław Kaźmierczyk
Wiceprezes Zarządu / Dyrektor Operacyjny: Daniel Deorocki

SIEDZIBA FIRMY:

Metal Expert Sp. z o.o.
00-195 Warszawa,
ul. Słomińskiego 5/231

Sąd Rejonowy dla Miasta St. Warszawy
XII Wydział Gospodarczy
KRS 0001024978
NIP 578-288-38-25
BDO: 000019298

Kapitał Zakładowy: 250 000 PLN

ADRES DO KORESPONDENCJI ELBLĄG:

Metal Expert Sp. z o.o
Zakład Główny w Elblągu
82-300 Elbląg, ul. Kwiatkowskiego 14
e-mail: biuro@metalexpert.pl
tel. +48 55 237 88 56

DRUGI ZAKŁAD W ELBLĄGU:

Metal Expert Sp. z o.o.
82-300 Elbląg, ul. Stoczniowa 2
tel. +48 55 239 14 01

OFERTOWANIE:

Michał Zipser – dyr. handlowy
tel. +48 880 575 251
e-mail: michal.zipser@metalexpert.pl

ZAKUPY:

Piotr Mariański – Kierownik ds. zakupów
tel. +48 694 416 095
e-mail: piotr.marianski@metalexpert.pl

 

SPEDYCJA I ODPRAWA CELNA:

Krzysztof Kowalczyktel. +48 55 239 14 87
kom. +48 539 969 225e-mail: krzysztof.kowalczyk@metalexpert.pl

PARTNER DS. HR I ASPEKTÓW PRAWNYCH:

Ilona Ropelewska – Reszka
tel. +48 55 237 88 46
e-mail: ilona.ropelewska@metalexpert.pl

REKRUTACJA:

e-mail: rekrutacja@metalexpert.pl

Prosimy o umieszczanie w CV klauzuli zgody na przetwarzanie przez Nas danych:

“Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji.”

Zarząd

Prezes Zarządu: Paweł Makowski
Wiceprezes Zarządu / Dyrektor Finansowy: Jarosław Kaźmierczyk
Wiceprezes Zarządu / Dyrektor Operacyjny:  Daniel Deorocki

Siedziba firmy

Metal Expert Sp. z o.o.
00-195 Warszawa,
ul. Słomińskiego 5/231

Biuro w Elblągu – Kwiatkowskiego

Metal Expert Sp. z o.o.
Zakład Główny w Elblągu
82-300 Elbląg, ul. Kwiatkowskiego 14

Biuro w Elblągu – Stoczniowa

Metal Expert Sp. z o.o.
Zakład w Elblągu
82-300 Elbląg, ul. Stoczniowa 2
tel. +48 55 239 1401
e-mail: biuro@metalexpert.pl

Metal Expert