Skip to content

Obróbka cieplna i cieplno-chemiczna

Obróbka cieplno-chemiczna jest zabiegiem cieplnym (lub połączeniem kilku zabiegów), mającym na celu uzyskanie w warstwie wierzchniej obrabianego materiału własności odmiennych od własności rdzenia. Dysponujemy wieloletnią wiedzą i doświadczeniem w zakresie obróbek cieplnych i cieplno-chemicznych. W celu utrzymania wysokiego poziomu świadczonych usług ciągle udoskonalamy nasz park maszynowy – inwestujemy w najnowsze technologie oraz zakup pieców.

Wyżarzanie

Wyżarzanie to jedna z operacji obróbki cieplnej metali polegająca na nagrzaniu materiału do określonej temperatury, wytrzymaniu przy tej temperaturze oraz następnym powolnym studzeniu. Celem obróbki jest przybliżenie stanu materiału do warunków równowagi.

Dysponujemy dużą ilością pieców oporowych komorowych i oporowych wgłębnych z automatyczną regulacją temperatur, dzięki czemu jesteśmy w stanie wykonać wyżarzania zmiękczające, odprężające po spawaniu i obróbce mechanicznej. Wyżarzać możemy bardzo szeroki zakres materiałów, np. stale konstrukcyjne, stale sprężynowe, stale żarowytrzymałe, stale nierdzewne, staliwa oraz żeliwa szare. Procesy te przeprowadzamy dla elementów małej, średniej oraz dużej wielkości o maksymalnych gabarytach 1800x5000x7000mm.

Zarząd

Prezes Zarządu: Paweł Makowski
Wiceprezes Zarządu / Dyrektor Finansowy: Jarosław Kaźmierczyk
Wiceprezes Zarządu / Dyrektor Operacyjny:  Daniel Deorocki

Siedziba firmy

Metal Expert Sp. z o.o.
00-195 Warszawa,
ul. Słomińskiego 5/231

Biuro w Elblągu – Kwiatkowskiego

Metal Expert Sp. z o.o.
Zakład Główny w Elblągu
82-300 Elbląg, ul. Kwiatkowskiego 14

Biuro w Elblągu – Stoczniowa

Metal Expert Sp. z o.o.
Zakład w Elblągu
82-300 Elbląg, ul. Stoczniowa 2
tel. +48 55 239 1401
e-mail: biuro@metalexpert.pl

Metal Expert