Skip to content

Pakowanie

Pakowanie gotowych produktów wymaga wyboru najlepszego rozwiązania, a zależy ono od charakteru produktu, jego przeznaczenia i procesu produkcyjnego. Po końcowym odbiorze jakościowym oraz przed dostarczeniem do Klienta gotowych produktów następuje ważny proces pakowania zgodnie wymaganiami Klienta lub z ogólnie przyjętymi normami np. wg wymagań systemu ISPM-15.

Transport w jarzmach

Transport w jarzmach najczęściej stosuje się w przypadku rurociągów. Jest to bezpieczne i niskokosztowe rozwiązanie dla produktów, które nie muszą być zabezpieczone w zamkniętej skrzyni.

Zarząd

Prezes Zarządu: Paweł Makowski
Wiceprezes Zarządu / Dyrektor Finansowy: Jarosław Kaźmierczyk
Wiceprezes Zarządu / Dyrektor Operacyjny:  Daniel Deorocki

Siedziba firmy

Metal Expert Sp. z o.o.
00-195 Warszawa,
ul. Słomińskiego 5/231

Biuro w Elblągu – Kwiatkowskiego

Metal Expert Sp. z o.o.
Zakład Główny w Elblągu
82-300 Elbląg, ul. Kwiatkowskiego 14

Biuro w Elblągu – Stoczniowa

Metal Expert Sp. z o.o.
Zakład w Elblągu
82-300 Elbląg, ul. Stoczniowa 2
tel. +48 55 239 1401
e-mail: biuro@metalexpert.pl

Metal Expert