Skip to content

Dział Planowania i Kontroli Sprzedaży

KONTROLING EKONOMICZNY

Nadzór nad poprawną realizacją projektów pod względem rentowności produktu lub usług, weryfikacja kwalifikowalności kosztów zgodnie z harmonogramem, monitorowanie realizacji trwałości projektu i ryzyk projektowych – to główne obowiązki Kontrolingu Ekonomicznego. Dział ten weryfikuje budżet projektów (kalkulacja i kosztorys) kwotowo oraz pod względem kategorii nałożonych kosztów i osiągniętych przychodów. Specjaliści w tym dziale charakteryzują się dużą dokładnością, wnikliwością, wiedzą ekonomiczną oraz umiejętnością komunikacji. Dział Kontrolingu Ekonomicznego ściśle współpracuje
z Działem Handlowyn i Działem Księgowości.

Zarząd

Prezes Zarządu: Paweł Makowski
Wiceprezes Zarządu / Dyrektor Finansowy: Jarosław Kaźmierczyk
Wiceprezes Zarządu / Dyrektor Operacyjny:  Daniel Deorocki

Siedziba firmy

Metal Expert Sp. z o.o.
00-195 Warszawa,
ul. Słomińskiego 5/231

Biuro w Elblągu – Kwiatkowskiego

Metal Expert Sp. z o.o.
Zakład Główny w Elblągu
82-300 Elbląg, ul. Kwiatkowskiego 14

Biuro w Elblągu – Stoczniowa

Metal Expert Sp. z o.o.
Zakład w Elblągu
82-300 Elbląg, ul. Stoczniowa 2
tel. +48 55 239 1401
e-mail: biuro@metalexpert.pl

Metal Expert