Skip to content

Turbiny parowe małej mocy

Wraz z Instytutem Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego zrealizowaliśmy projekt turbiny parowej 1 MW zasilanej parą wodną wykorzystującą ciepło odpadowe i procesowe. Nowoczesne technologie i innowacje stanowią dla nas kluczowy element rozwoju firmy.

Celem projektu było zaprojektowanie, wyprodukowanie i wdrożenie w przepompowni gazu innowacyjnej turbiny parowej o mocy 1MW dopasowanej do parametrów pary produkowanej w kotle utylizacyjnym obiegu gazowo – parowego, wykorzystującym ciepło odpadowe z turbiny gazowej. Dotychczasowy produkt uboczny z pracy turbiny gazowej staje się wartościowym surowcem do produkcji energii elektrycznej.

Projekt współfinansowany w latach 2018-2021 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Priorytet IV: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego, Działanie 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałanie 4.1.4 „Projekty aplikacyjne”.

Zarząd

Prezes Zarządu: Paweł Makowski
Wiceprezes Zarządu / Dyrektor Finansowy: Jarosław Kaźmierczyk
Wiceprezes Zarządu / Dyrektor Operacyjny:  Daniel Deorocki

Siedziba firmy

Metal Expert Sp. z o.o.
00-195 Warszawa,
ul. Słomińskiego 5/231

Biuro w Elblągu – Kwiatkowskiego

Metal Expert Sp. z o.o.
Zakład Główny w Elblągu
82-300 Elbląg, ul. Kwiatkowskiego 14

Biuro w Elblągu – Stoczniowa

Metal Expert Sp. z o.o.
Zakład w Elblągu
82-300 Elbląg, ul. Stoczniowa 2
tel. +48 55 239 1401
e-mail: biuro@metalexpert.pl

Metal Expert