Skip to content

Kontrola jakości

Każdy z nas jest odpowiedzialny za jakość.

Kontrola Jakości

W celu zapewnienia wysokiej jakości wyrobów końcowych wprowadziliśmy szereg procedur oraz instrukcji stosowanych na każdym etapie produkcji, od przyjęcia materiału poprzez wytwarzanie wyrobów do pakowania, magazynowania i transportu.
Zadania związane z kontrolą, pomiarami i badaniami realizowane są jedynie przez pracowników do tego upoważnionych, natomiast informowanie o wyrobach i materiałach niezgodnych z wymaganiami jest obowiązkiem każdego pracownika. Każdy z nas jest odpowiedzialny za jakość.
Dysponujemy wykwalifikowanymi kontrolerami jakości oraz operatorami badań NDT, włączając operatorów z najwyższym, trzecim, stopniem uprawnień. Kontrolę jakości w trakcie wytwarzania realizujemy także poprzez samokontrolę, do której uprawnieni są tylko wybrani pracownicy, z wieloletnim doświadczeniem, będący specjalistami w danym obszarze.
Każdy etap produkcji podlega kontroli. Kryteria kontrolne szczegółowo opisują dokumenty warsztatowe emitowane przed rozpoczęciem produkcji – przewodniki technologiczne. Wyniki przeprowadzonej kontroli są dokumentowane.
W przypadku stwierdzenia niezgodności realizacja procesu produkcyjnego zostaje wstrzymana, a wyrób niespełniający wymagań jest poddany działaniom według procedury dotyczącej nadzorowania wyrobu niezgodnego.
Kontrola ostateczna wyrobów wykonywana jest po zakończeniu realizacji procesu produkcyjnego wyrobu oraz przeprowadzeniu wszystkich zaplanowanych kontroli pomiarów i badań z wynikiem pozytywnym. W szczególnych przypadkach jakimi są np. produkcja części na rynek jądrowy, dokonujemy kontroli dwuetapowej, także z udziałem stron trzecich.

Zarząd

Prezes Zarządu: Paweł Makowski
Wiceprezes Zarządu / Dyrektor Finansowy: Jarosław Kaźmierczyk
Wiceprezes Zarządu / Dyrektor Operacyjny:  Daniel Deorocki

Siedziba firmy

Metal Expert Sp. z o.o.
00-195 Warszawa,
ul. Słomińskiego 5/231

Biuro w Elblągu – Kwiatkowskiego

Metal Expert Sp. z o.o.
Zakład Główny w Elblągu
82-300 Elbląg, ul. Kwiatkowskiego 14

Biuro w Elblągu – Stoczniowa

Metal Expert Sp. z o.o.
Zakład w Elblągu
82-300 Elbląg, ul. Stoczniowa 2
tel. +48 55 239 1401
e-mail: biuro@metalexpert.pl

Metal Expert