Skip to content
Uprawnienia i certyfikaty

Będąc dynamicznie rozwijającym się przedsiębiorstwem, Metal Expert stale poszukuje i wprowadza najlepsze rozwiązania technologiczne, aby sprawnie dostosowywać się do wymagań Klienta.

Przedsiębiorstwo Metal Expert Sp. z o.o. wdrożyło zintegrowany system zarządzania zgodny z wymaganiami norm:

  • ISO 9001:2015
  • ISO 14001:2015
  • ISO 45001:2018

Ponadto został opracowany system zapewniania jakości w spawalnictwie bazujący na normie ISO 3834-2:2005 spójny z Zakładową Kontrolą Produkcji dotycząca stalowych konstrukcji budowlanych bazujących na normach EN 1090-1:2009/A1:2011.

Spółka realizuje projekty związane z energetyką jądrową bazując na zaleceniach Międzynarodowej Agencji Energetyki Atomowej (IAEA) oraz normy ISO 19443:2018. W 2019 roku Spółka skutecznie zintegrowała założenia normy ISO 19443:2018 z obowiązującym Systemem Zarządzania poszerzając jednocześnie zakres dostaw o elementy istotne dla bezpieczeństwa jądrowego. Wdrożono także Politykę Zachowania Bezpieczeństwa Jądrowego.

Podstawą funkcjonowania Metal Expert jest etyka w biznesie. Relacje pomiędzy Metal Expert a jego Pracownikami, Klientami, Partnerami Handlowymi, Kontrahentami oraz Konkurencją są zgodne z prawem, regulaminami wewnętrznymi oraz normami etycznymi – zgodne z Kodeksem Etyki oraz Polityką Compliance. W przedmiotowej polityce poruszane są zagadnienia wartości etyki biznesu, brak tolerancji wobec działań korupcyjnych, weryfikacja kontrahentów, ochrona własności intelektualnej, nadzór i ochrona na dokumentacją powierzoną, etyka zatrudnienia.

Zarząd

Prezes Zarządu: Paweł Makowski
Wiceprezes Zarządu / Dyrektor Finansowy: Jarosław Kaźmierczyk
Wiceprezes Zarządu / Dyrektor Operacyjny:  Daniel Deorocki

Siedziba firmy

Metal Expert Sp. z o.o.
00-195 Warszawa,
ul. Słomińskiego 5/231

Biuro w Elblągu – Kwiatkowskiego

Metal Expert Sp. z o.o.
Zakład Główny w Elblągu
82-300 Elbląg, ul. Kwiatkowskiego 14

Biuro w Elblągu – Stoczniowa

Metal Expert Sp. z o.o.
Zakład w Elblągu
82-300 Elbląg, ul. Stoczniowa 2
tel. +48 55 239 1401
e-mail: biuro@metalexpert.pl

Metal Expert