Skip to content

Obróbka strumieniowo – ścierna

Usunięcie niemal każdego zabrudzenia bez ingerencji w fakturę elementów albo idealne przygotowanie materiału do malowania proszkowego możliwe jest dzięki obróbce strumieniowo-ściernej. Proces ten wykorzystujemy niemal na każdym etapie produkcji- począwszy od oczyszczania półfabrykatów w stanie dostawy ze śladów korozji, po oczyszczanie po spawaniu i obróbkach cieplnych, aż po przygotowanie powierzchni do malowania. Obróbka strumieniowo- ścierna wykorzystywana jest również dla detali obrobionych mechanicznie na gotowo w celu uzyskania matowego efektu wizualnego, a przy remontach w celu usunięcia zendry, która powstaje w wyniku długoletniej eksploatacji. Posiadamy dwie komory do realizacji tego procesu – jedna o wymiarach 2800 x 5800mm, druga zaś dla detali wielkogabarytowych 5300 x 8000mm.

Piaskowanie

Piaskowanie jest oczyszczaniem powierzchni materiałem ściernym w strumieniu sprężonego powietrza. Do tego procesu stosujemy tak zwane agresywne ścierniwo Garnet, które charakteryzuje się wyjątkową trwałością i ostrością krawędzi, dużą szybkością oczyszczania w porównaniu do piasku kwarcowego oraz umiejętnością usuwania nawet grubej zendry przy jednoczesnym małym użyciu ścierniwa. Uzyskiwana klasa czystości to Sa 2,5.

Zarząd

Prezes Zarządu: Paweł Makowski
Wiceprezes Zarządu / Dyrektor Finansowy: Jarosław Kaźmierczyk
Wiceprezes Zarządu / Dyrektor Operacyjny:  Daniel Deorocki

Siedziba firmy

Metal Expert Sp. z o.o.
00-195 Warszawa,
ul. Słomińskiego 5/231

Biuro w Elblągu – Kwiatkowskiego

Metal Expert Sp. z o.o.
Zakład Główny w Elblągu
82-300 Elbląg, ul. Kwiatkowskiego 14

Biuro w Elblągu – Stoczniowa

Metal Expert Sp. z o.o.
Zakład w Elblągu
82-300 Elbląg, ul. Stoczniowa 2
tel. +48 55 239 1401
e-mail: biuro@metalexpert.pl

Metal Expert