Skip to content

Obróbka galwaniczna

Galwanizacja to proces elektrolitycznego osadzania metali na powierzchni wyrobów metalowych lub niemetalowych. Powłoki galwaniczne to przede wszystkim ochrona detali przed korozją albo nadanie danej powierzchni wyrobu odpowiednich własności. Obróbka galwaniczna to jeden z naszych strategicznych procesów specjalnych – pozwala nam na niezależność od podwykonawców a tym samym skraca czas produkcji.

Możliwości produkcyjne

Wymiary wanien do obróbki galwanicznej:

  • Fosforanowanie przeciwcierne – 2000x820x965mm
  • Cynowanie galwaniczne – 1400x800x900mm
  • Oksydowanie (czernienie stali) – 1500x950x900mm
  • Cynkowanie galwaniczne – 2000x1020x965mm
  • Trawienie – 2000x670x1000mm
  • Odtłuszczanie elektrochemiczne – 2000x900x1400mm
 

Zarząd

Prezes Zarządu: Paweł Makowski
Wiceprezes Zarządu / Dyrektor Finansowy: Jarosław Kaźmierczyk
Wiceprezes Zarządu / Dyrektor Operacyjny:  Daniel Deorocki

Siedziba firmy

Metal Expert Sp. z o.o.
00-195 Warszawa,
ul. Słomińskiego 5/231

Biuro w Elblągu – Kwiatkowskiego

Metal Expert Sp. z o.o.
Zakład Główny w Elblągu
82-300 Elbląg, ul. Kwiatkowskiego 14

Biuro w Elblągu – Stoczniowa

Metal Expert Sp. z o.o.
Zakład w Elblągu
82-300 Elbląg, ul. Stoczniowa 2
tel. +48 55 239 1401
e-mail: biuro@metalexpert.pl

Metal Expert