Skip to content

Dział HR i Prawa

Projekt bez nazwy(10)

Dla Metal Expert niezmiernie istotna jest kultura pracy i komunikacja wewnętrzna miedzy Pracownikami. Poczucie bezpieczeństwa Pracowników to główne założenie firmy. Dział HR i Prawa wspiera kadrę zarządzającą we wdrażaniu i prowadzeniu procesów mających na celu sprawne funkcjonowanie całej organizacji. Specjaliści w tym dziale zajmują się rekrutacją i selekcją kandydatów, podnoszeniem kwalifikacji Pracowników, kształtowaniem kultury organizacyjnej oraz budowaniem wizerunku firmy. To tu powstają nowe projekty pro-pracownicze i rozwój umiejętności interpersonalnych między Pracownikami każdego szczebla. Specjaliści w tym dziale posiadają wiedzę z zakresu psychologii, są otwarci, kreatywni i potrafią szybko nawiązywać kontakty. Dział HR i Prawa jest również odpowiedzialny za prawidłowość funkcjonowania przedsiębiorstwa pod względem prawnym. Stale poszerzają swoją wiedzę i są na bieżąco ze zmieniającymi się przepisami prawa. Dla tego działu najważniejsza jest realizacja strategii firmy poprzez rozwój polityki personalnej opartej na obowiązujących przepisach prawa.

Zarząd

Prezes Zarządu: Paweł Makowski
Wiceprezes Zarządu / Dyrektor Finansowy: Jarosław Kaźmierczyk
Wiceprezes Zarządu / Dyrektor Operacyjny:  Daniel Deorocki

Siedziba firmy

Metal Expert Sp. z o.o.
00-195 Warszawa,
ul. Słomińskiego 5/231

Biuro w Elblągu – Kwiatkowskiego

Metal Expert Sp. z o.o.
Zakład Główny w Elblągu
82-300 Elbląg, ul. Kwiatkowskiego 14

Biuro w Elblągu – Stoczniowa

Metal Expert Sp. z o.o.
Zakład w Elblągu
82-300 Elbląg, ul. Stoczniowa 2
tel. +48 55 239 1401
e-mail: biuro@metalexpert.pl

Metal Expert