Skip to content

Zawory

Produkcją zaworów turbinowych zajmujemy się od samego początku – to jeden z kluczowych produktów Metal Expert. Wieloletnia wiedza  techniczna, odpowiednie wyposażenie produkcyjne oraz wykwalifikowany personel to fundament niezbędny do wytworzenia tego produktu. Przy produkcji zaworów turbinowych nie ograniczają nas żadne procesy specjalne, zapewniamy kompleksową dostawę.

Montaż

Świadczymy kompleksowe usługi montażu wstępnego i głównego zaworów.
Podczas montażu w zależności od budowy zaworu detale pasowane na wcisk są chłodzone w ciekłym azocie lub podgrzewane w piecu dla zapewnienia równomiernego nagrzania detalu. We współpracujących częściach zaworu, pełniących funkcję zamknięcia, badany jest skok, a następnie powierzchnie zamykające poddawane są kontroli tuszowania celem sprawdzenia przylegania powierzchni.
Elementy skręcane są wymaganymi momentami dokręcania śrub i zabezpieczane odpowiednio dobranymi klejami firmy Loctite lub zabezpieczane poprzez spawanie celem uniemożliwienia rozkręcenia się podczas pracy.

Zarząd

Prezes Zarządu: Paweł Makowski
Wiceprezes Zarządu / Dyrektor Finansowy: Jarosław Kaźmierczyk
Wiceprezes Zarządu / Dyrektor Operacyjny:  Daniel Deorocki

Siedziba firmy

Metal Expert Sp. z o.o.
00-195 Warszawa,
ul. Słomińskiego 5/231

Biuro w Elblągu – Kwiatkowskiego

Metal Expert Sp. z o.o.
Zakład Główny w Elblągu
82-300 Elbląg, ul. Kwiatkowskiego 14

Biuro w Elblągu – Stoczniowa

Metal Expert Sp. z o.o.
Zakład w Elblągu
82-300 Elbląg, ul. Stoczniowa 2
tel. +48 55 239 1401
e-mail: biuro@metalexpert.pl

Metal Expert