KONTAKT

SIEDZIBA FIRMY

Metal Expert Sp. z o.o. Sp. J.
00-195 Warszawa,
ul. Słomińskiego 5/231

ZARZĄD

Prezes Zarządu: Paweł Makowski
Wiceprezes Zarządu: Jarosław Kaźmierczyk

ADRES DO KORESPONDENCJI ELBLĄG

Metal Expert Sp. z o.o. Sp. J.
Zakład Główny w Elblągu
82-300 Elbląg, ul. Stoczniowa 2,
tel. +48 55 239 14 01
fax. +48 55 239 14 02

DRUGI ZAKŁAD W ELBLĄGU

Metal Expert Sp. z o.o. Sp. J.
82-300 Elbląg, ul. Kwiatkowskiego 14,
kontakt:

PORTIERNIA
tel. +48 55 237 88 41

Marta Szuber – kierownik administracji
tel. +48 55 237 88 44
e-mail: marta.szuber@metalexpert.pl

ADRES DO KORESPONDENCJI WARSZAWA

Metal Expert Sp. z o.o. Sp. J.
Zakład w Warszawie
00-195 Warszawa, ul. Słomińskiego 5/231

Sąd Rejonowy dla Miasta St. Warszawy
XII Wydział Gospodarczy
KRS 0000501083
NIP 578-288-38-25
BDO: 000019298

Kapitał Zakładowy: 200 050 PLN

DZIAŁ HANDLOWY

Sylwia Markowska – dyr. ds. sprzedaży
tel. +48 55 239 16 86
e-mail: sylwia.markowska@metalexpert.pl
Agnieszka Janiszewska – spec. ds. sprzedaży
tel. +48 55 239 20 57
e-mail: agnieszka.janiszewska@metalexpert.pl
Monika Kolczynska – spec. ds. sprzedaży
tel. +48 55 239 16 26
e-mail: monika.kolczynska@metalexpert.pl

HANDEL ZAGRANICZNY

Małgorzata Piczak – dyr. ds. hand. zagr.
tel. +48 55 239 21 90
e-mail: malgorzata.piczak@metalexpert.pl
Marta Taraszkiewicz – spec. ds. sprzedaży
tel. +48 55 239 14 99
e-mail: marta.taraszkiewicz@metalexpert.pl
Patrycja Kananowicz – spec. ds. sprzedaży
tel. +48 55 239 16 82
e-mail: patrycja.kananowicz@metalexpert.pl

SEKRETARIAT

Ewa Górecka
tel. +48 55 239 14 01
fax. +48 55 239 14 02
e-mail: biuro@metalexpert.pl

PROJEKTY – instalacje do pirolizy

Dorota Otulak – Koordynator Projektów
kom. +48 519 590 838
e-mail: dorota.otulak@metalexpert.pl

SPECJALISTA DS. HR I ASPEKTÓW PRAWNYCH

Ilona Ropelewska – Reszka
tel. +48 55 237 88 46
e-mail: ilona.ropelewska@metalexpert.pl

REKRUTACJA

e-mail: rekrutacja@metalexpert.pl

Prosimy o umieszczanie w CV klauzuli zgody na przetwarzanie przez Nas danych:

“Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji.”