KONTAKT

SIEDZIBA FIRMY

Metal Expert Sp. z o.o.
00-195 Warszawa,
ul. Słomińskiego 5/231

ZARZĄD

Prezes Zarządu: Paweł Makowski
Wiceprezes Zarządu: Jarosław Kaźmierczyk

ADRES DO KORESPONDENCJI ELBLĄG

Metal Expert Sp. z o.o.
Zakład Główny w Elblągu
82-300 Elbląg, ul. Stoczniowa 2,
tel. +48 55 239 14 01
fax. +48 55 239 14 02

DRUGI ZAKŁAD W ELBLĄGU

Metal Expert Sp. z o.o.
82-300 Elbląg, ul. Kwiatkowskiego 14,
kontakt:

RECEPCJA
tel. +48 55 237 88 56

OCHRONA OBIEKTU
tel. +48 55 237 88 41

ADRES DO KORESPONDENCJI WARSZAWA

Metal Expert Sp. z o.o.
Zakład w Warszawie
00-195 Warszawa, ul. Słomińskiego 5/231

Sąd Rejonowy dla Miasta St. Warszawy
XII Wydział Gospodarczy
KRS: 0001024978
NIP: 578-288-38-25
BDO: 000019298

Kapitał Zakładowy: 250 000 PLN

OFERTOWANIE

Robert Halicki – dyr. ds. klientów strategicznych
tel. +48 606 491 852
e-mail: robert.halicki@metalexpert.pl

Patrycja Kananowicz – spec. ds. handlowych
tel. +48 55 237 88 91
e-mail: patrycja.kananowicz@metalexpert.pl

Monika Kolczynska – spec. ds. handlowych
tel. +48 55 237 88 92
e-mail: monika.kolczynska@metalexpert.pl

Agnieszka Janiszewska – spec. ds. handlowych
tel. +48 55 239 20 57
e-mail: agnieszka.janiszewska@metalexpert.pl

Tomasz Nawrocki – spec. ds. handlowych
tel. +48 55 237 88 74
e-mail: tomasz.nawrocki@metalexpert.pl

Adrianna Chont – spec. ds. handlowych
tel. +48 55 237 88 45
e-mail: adrianna.chont@metalexpert.pl

Anetta Rejewska – spec. ds. handlowych
tel. +48 55 237 88 93
e-mail: anetta.rejewska@metalexpert.pl

SEKRETARIAT:

STOCZNIOWA
tel. +48 55 239 14 01
fax. +48 55 239 14 02
e-mail: biuro@metalexpert.pl

MODRZEWINA
tel. +48 55 239 14 01

SPECJALISTA DS. HR I ASPEKTÓW PRAWNYCH

Ilona Ropelewska – Reszka
tel. +48 55 237 88 46
e-mail: ilona.ropelewska@metalexpert.pl

REKRUTACJA

e-mail: rekrutacja@metalexpert.pl

Prosimy o umieszczanie w CV klauzuli zgody na przetwarzanie przez Nas danych:

“Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji.”