KONTAKT

SIEDZIBA FIRMY

Metal Expert Sp. z o.o. Sp. J.
00-195 Warszawa,
ul. Słomińskiego 5/231

ZARZĄD

Prezes Zarządu: Dariusz Kamiński
Wiceprezes Zarządu: Ryszard Siemiński

ADRES DO KORESPONDENCJI ELBLĄG

Metal Expert Sp. z o.o. Sp. J.
Zakład Główny w Elblągu
82-300 Elbląg, ul. Stoczniowa 2,
tel. +48 55 239 14 01
fax. +48 55 239 14 02

DRUGI ZAKŁAD W ELBLĄGU

Metal Expert Sp. z o.o. Sp. J.
82-300 Elbląg, ul. Kwiatkowskiego 14,
kontakt:

PORTIERNIA
tel. +48 55 237 88 41

Marta Szuber – kierownik administracji
tel. +48 55 237 88 44
e-mail: marta.szuber@metalexpert.pl

ADRES DO KORESPONDENCJI WARSZAWA

Metal Expert Sp. z o.o. Sp. J.
Zakład w Warszawie
00-195 Warszawa, ul. Słomińskiego 5/231

Sąd Rejonowy dla Miasta St. Warszawy
XII Wydział Gospodarczy
KRS 0000501083
NIP 578-288-38-25

Kapitał Zakładowy: 200 050 PLN

 

DZIAŁ HANDLOWY

Sylwia Markowska – dyr. ds. sprzedaży
tel. +48 55 239 16 86
e-mail: sylwia.markowska@metalexpert.pl
Agnieszka Janiszewska – spec. ds. sprzedaży
tel. +48 55 239 20 57
e-mail: agnieszka.janiszewska@metalexpert.pl
Monika Kolczynska – spec. ds. sprzedaży
tel. +48 55 239 16 26
e-mail: monika.kolczynska@metalexpert.pl

HANDEL ZAGRANICZNY

Małgorzata Piczak – dyr. ds. hand. zagr.
tel. +48 55 239 21 90
e-mail: malgorzata.piczak@metalexpert.pl
Marta Taraszkiewicz – spec. ds. sprzedaży
tel. +48 55 239 14 99
e-mail: marta.taraszkiewicz@metalexpert.pl
Patrycja Kananowicz – spec. ds. sprzedaży
tel. +48 55 239 16 82
e-mail: patrycja.kananowicz@metalexpert.pl

SEKRETARIAT

Ewa Górecka
tel. +48 55 239 14 01
fax. +48 55 239 14 02
e-mail: biuro@metalexpert.pl

PROJEKTY – instalacje do pirolizy

Dorota Otulak – Koordynator Projektów
kom. +48 519 590 838
e-mail: dorota.otulak@metalexpert.pl